Niên Liễm 2024 Ban Văn Hoá Trung Ương

Ngày kết thúc: 31/12/2024
441,000,000đ16%
Mục tiêu: 2,680,000,000đ
dollar24 Lượt Đóng Góp

Số tiền

441,000,000đ

Kính Bạch:

- Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Văn hoá, các Phân ban thuộc Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN;

- Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Văn hoá các tỉnh thành trong cả nước.

Để góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Ban Văn hoá Trung ương năm 2024 đã dược Hội đồng Trị sự Trung ương Phê chuẩn.

Ban Văn hoá Trung ương rất mong nhận được sự tuỳ hỷ phát tâm, đóng góp niên liễm của Chư Tôn đức và quý đạo hữu.

Mức Niên Liễm đóng góp được TT Ban Văn hoá Trung ương thống nhất:

- Trưởng Ban: 50,000,000 đ/ năm

- Phó Trưởng Ban: 30,000,000 đ/ năm

- Uỷ viên Thường trực: 20,000,000 đ/ năm

- Uỷ viên: 10,000,000 đ/ năm

- Thành viên Phân ban: 5,000,000 đ/ năm

Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, Phật sự viên thành!

Chia sẻ dự án

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Xin cảm niệm tri ân sâu sắc tấm lòng cao đẹp và sự phát tâm cúng dường, ủng hộ, đóng góp của quý chư Tôn đức Tăng Ni và đặc biệt là sự phát tâm của quý mạnh thường quân, quý nam nữ Phật tử gần xa. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo thùy từ gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni – pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi là tấm gương sáng cho tín chúng noi theo. Cầu nguyện tất cả quý vị Phật tử cùng gia quyến tứ đại điều hoà, thân tâm thường lạc, cát tường như ý.

search
search
search
search