Ban Văn Hóa Trung Ương

Sáng đạo trong đời - Mang yêu thương ước mơ đến muôn nơi
Cuộc Vận Động Sáng Tác Nghệ Thuật - Sáng Đạo Trong Đời

Cuộc Vận Động Sáng Tác Nghệ Thuật - Sáng Đạo Trong Đời

500,000,000đ6%
Mục tiêu: 8,000,000,000đ
dollar0 Lượt Đóng Góp
Niên Liễm 2024 Ban Văn Hoá Trung Ương

Niên Liễm 2024 Ban Văn Hoá Trung Ương

441,000,000đ16%
Mục tiêu: 2,680,000,000đ
dollar24 Lượt Đóng Góp